Om oss

Casanor eier to restaurerte hus fra 1600- og 1700-tallet i Alora, Andalucia, ca 40 minutters kjøring med bil eller tog innover i landet fra Malaga. Opprinnelig ble Casanor etablert som et familieselskap, men er senere utvidet til et fellesskap med tilsammen 30 eierandeler. Deltagerne eier de to husene gjennom aksjeselskapet Casanor AS, mens driften er organisert som et andelslag. Aksjeselskapets styre er også styre for andelslaget.

Se bilder og les historien om restaureringen av de to husene, Casanor Parra og Casanor Bootello.

Husene er delt inn i tilsammen 11 små leiligheter. Alle eierne har en definert bruksrett, og i tillegg leies leilighetene ut av styret når det er ledig kapasitet i husene.

Styreleder er Svein Sundsbø.
Øvrige styremedlemmer er Arne Schjønsby og Sven Erik Svendsen, samt Elisabeth Jebsen Marek (vara) og Øyvind Holst (vara).

Casanors kontakt i Alora er Grethe Wedul, som bor i området og har ansvar for vedlikehold og daglig drift.
Hun kan kontaktes under opphold på Casanor, mobil + 34 660 767 669.